Priser

Vi har tre olika prisklasser

A 210 sek      ringar som har mest dekoration och har tre eller

                           fler vindlingar

B :   180 sek     ringar med mindre dekoration och tre eller färre

                         vindlingar

C150  sek     ringar utan dekoration och två till tre vindlingar

 

Och så erbjuder vi också    

D:  110 sek     b a r n r i n g a r

som har ingen eller bara få dekoration men minst två vindlingar    

 

Vi tillverkar också passande halssmycke till ringen efter extrabeställning